Užitočné informácie - Okolie


Svätý AntonSvätý Anton

Obec Svätý Anton leží južne od Banskej Štiavnice pod Sitnom. Táto oblasť sa vyznačuje množstvom kultúrnych a historických pamiatok.

Dominantou obce je barokovo-klasicistický kaštieľ, ktorý bol postavený na mieste menšieho opevneného hradu už v 15. storočí. Sídlo vzniklo počas veľkej stavebnej činnosti aristokracie v Uhorsku. Kaštieľ bol postavený v barokovom slohu ako dvojkrídlová budova s arkádami do otvoreného nádvoria s barokovou kamennou fontánou.

V 18. storočí gróf Koháry ukončil prestavbu kaštieľa na štvorkrídlové sídlo šľachticov.

V roku 1985 celý areál kaštieľa vo Svätom Antone vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Kaštieľ slúži ako múzeum od roku 1962 a v súčasnosti sa v ňom nachádza umelecko-historická a poľovnícka expozícia. Každoročne sa tu konajú poľovníkom dobre známe Dni Svätého Huberta.

Viac informácii o obci Svätý Anton nájdete na stránke www.svatyanton.sk.

Viac informácii o múzeu vo Svätom Antone nájdete na stránke www.msa.sk.

Vzdialenosť obce Svätý Anton a obce Vígľašská Huta Kalinka je približne 45 km.