Užitočné informácie - Okolie


Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

Banská Štiavnica sa nachádza v južnej časti Stredného Slovenska v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy (Slovenské stredohorie).

V meste a okolí sa zachovali viaceré pamiatky z obdobia ťažby drahých kovov. V oblasti Banskej Štiavnice možno pozorovať viaceré typy banskej ťažby. Niektoré zo štôlní sú sprístupnené verejnosti a v oblasti dediny Hodruša-Hámre ešte stále prebieha ťažba.

Historické pamiatky mesta Banská Štiavnica pochádzajú najmä z obdobia gotiky a baroka. Najväčšia časť významných pamiatok je umiestnená v centre mesta. Bohatosť architektúry potvrdzuje jeho významné a dôležité postavenie v Uhorsku.

V meste sa nachádza viacero kultúrnych a historických pamiatok:

  • Kostol nanebovzatia panny Márie
  • Námestie svätej Trojice
  • Kostol Panny Márie Snežnej
  • Budovy Baníckej a Lesníckej akadémie
  • Kalvária
  • Radnica
  • Starý zámok
  • Nový zámok
  • Mikovíniho dom
  • Kammerhof a ďalšie...

Viac informácii o meste Banská Štiavnica nájdete na stránke www.banskastiavnica.sk.

Vzdialenosť mesta Banská Štiavnica a obce Vígľašská Huta Kalinka je približne 51 km.