Užitočné informácie - Okolie


VígľašVígľaš

Obec Vígľaš sa nachádza na Podpoľaní a patrí do okresu Detva. Obec leží v údolí rieky Slatina vo Zvolenskej kotline 14 km východne od mesta Zvolen. Vznikla v podhradí zámku Vígľaš (postavený v 14. storočí), ktorý predstavuje hlavnú dominantu obce Vígľaš.

V obci sa nachádzajú tieto kultúrne a historické pamiatky:

  • Zámok Vígľaš
  • Úzkokoľajná železnica a rušeň
  • Zvonica z 19. storočia

Viac informácii o obci Vígľaš nájdete na stránke www.viglas.net.

Viac informácii o zámku Vígľaš nájdete na stránke www.zamokviglas.com.

Vzdialenosť obce Vígľaš a obce Vígľašská Huta Kalinka je približne 9 km.