Užitočné informácie - Okolie


DetvaDetva

Mesto Detva sa nachádza v srdci Slovenska, v Banskobystrickom kraji, na južnom úpätí Poľany. Centrálnu časť katastrálneho územia mesta zaberá Zvolenská kotlina, Detvianska kotliny a Rohy. Severnú časť zaberá Poľana s Detvianskym predhorím. Južnú časť obkolesujú Ostrôžky a Javorie.

Prírodné zaujimavosti:

  • Chránená krajinná oblasť Poľana
  • Kóta Hrb (geografický stred Slovenska)
  • Zadná Poľana
  • Rohy a ďalšie...

V meste sa nachádzajú tieto kultúrne a historické pamiatky:

  • Rímskokatolícky Kostol sv. Františka z Assisi
  • Rodinný dom Vagačovcov
  • Pôvodný detviansky ľudový murovaný dom na Námestí SNP
  • Bývalý Obecný dom a ďalšie...

Viac informácii o meste Detva nájdete na stránke www.detva.sk.

Vzdialenosť mesta Detva a obce Vígľašská Huta Kalinka je približne 18 km.