O firme


Eko-družstvo Kalinka vzniklo ako nástupnícka organizácia po rozdelení Roľníckeho družstva Slatinské Lazy v roku 1993. Zaoberá sa klasickou poľnohospodárskou výrobou, predovšetkým chovom oviec. Obhospodaruje 700 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho iba 50 ha ornej pôdy. Podstatu tvoria trvalé trávne porasty, lúky a pasienky.

Viac ako 25 rokov sa venujeme chovu danielej a muflónej zveri vo svojej zverofarme o výmere 130 ha. Chov zveri prebieha extenzívnym spôsobom s dôrazom na čo najlepšie zachovanie prirodzených prírodných podmienok, v ktorých zver žije. Odmenou sú krásne zvieratá s vynikajúcou kondíciou.

Obec Vígľašská Huta Kalinka vznikla v prvej polovici 18.storočia na Vígľašskom panstve. Nachádza sa na severných svahoch vulkanického pohoria Javorie v okrese Detva v nadmorskej výške 580 m n.m. Zo severnej strany je chránená horou Korčín so zaujímavými skalnatými útvarmi, z južnej strany sa nad obcou vypína Rimáň. Dominujúcim vrchom okolia je Lysec (960 m n.m), ktorý je vyhasnutou andezitovou sopkou. Územie obce je oblasťou zvlášť bohatou na pramene, na jej území sa ich nachádza 65. Z minerálnych prameňov je známy „VERA“, prameň vytekajúci v osade Lohyňa. Voda z tohto prameňa sa vozila kedysi na dvor Márie Terézie.

Investície do poľnohospodárskeho podniku EKO-družstvo Kalinka