Užitočné informácie - Okolie


ZvolenZvolen

Okresné mesto Zvolen sa nachádza v oblasti stredného Pohronia, v juhozápadnej časti Zvolenskej kotliny (sútok riek Hron a Slatina). Od západu Zvolenskú kotlinu obklopujú Štiavnické a Kremnické vrchy, od východu Poľana a od juhu Štiavnické vrchy a Javorie.

Mesto v súčasnosti predstavuje administratívne, spoločenské, ale aj vzdelávacie centrum v regióne, čoho dôkazom je aj Technická univerzita, ktorá vychováva odborníkov v oblasti lesníctva a drevárstva.

V meste sa nachádza viacero kultúrnych a historických pamiatok:

  • Dve kráľovské sídla:
    1. Pustý hrad (jedná sa o najväčší hrad v Európe s rozlohou 7,6 ha), viac informácií o hrade nájdete na stránke www.pustyhrad.com.
    2. Zvolenský zámok (zámok obsahuje množstvo sochárskych a maliarskych expozícií a je sídlom Slovenskej národnej galérie), viac informácií o zámku nájdete na stránke www.muzeum.sk.
  • Kostol sv. Alžbety
  • Evanjelický kostol sv.Trojice
  • Meštianske domy na námestí SNP
  • Pamätník SNP na Námestí SNP a ďalšie...

Viac informácii o meste Zvolen nájdete na stránke www.zvolen.sk.

Vzdialenosť mesta Zvolen a obce Vígľašská Huta Kalinka je približne 25 km.

Fotografie mesta: