Služby & cenník - Poľovačka


Zásady poľovačky a cenník

  • Začiatok poľovačky ráno podľa dohody
  • Koniec poľovačky podľa dohody
  • Trofejová danielia a muflónia zver s doprovodom
  • Holá danielia a muflónia zver bez doprovodu
  • Cena diviny (rozporcovaná) – 5 €/kg

Denný organizačný poplatok 30 € za poľovného hosťa zahŕňa:

  • zavedenie hosťa na posed
  • doprovod pri trofejovej zveri
  • primerané občerstvenie
  • dohľadávanie poranenej zveri
  • vyvrhovanie ulovenej zveri

Odstrelový poplatok

Danielia zver
Danielica, danielča 80 €
Ihličiak 100 €
Dospelý daniel s hmotnosťou parožia od 1,5 do 2 kg 500 €
Dospelý daniel s hmotnosťou parožia od 2 do 2,5 kg 800 €
Dospelý daniel s hmotnosťou parožia od 2,5 do 3 kg 1200 €
Dospelý daniel s hmotnosťou parožia od 3 do 3,5 kg 2000 €
Dospelý daniel s hmotnosťou parožia od 3,5 do 4 kg 3500 €
Hmotnosť parožia a celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky
Muflónia zver
Muflónica, muflónča (iba jahnička) 50 €
Muflón do 40 cm 200 €
Muflón od 40 – 50 cm 400 €
Muflón od 50 – 60 cm 600 €
Muflón od 60 cm 700 €
Plus za každý cm nad 60 cm 50 €
Plus za každý cm nad 70 cm 100 €

Ostatná zver (srnec, jeleň, diviak) obvyklá cena v regióne.

Dohoda možná!

Platí pre sezónu 2013.